top of page

Jak ONSENDO funguje?

Jednoduše a s respektem k vašemu osobnímu pohledu na svět a k vaší jedinečné svobodě. Nauka není postavena na návodu či ideologii, jak žít ten správný život. Neobsahuje žádné dogmata, které vás definují a nestaví esoterické konstrukce, které vám vysvětlují vaše vnímání. Naopak vše opírá o rozvoj vašeho osobního vnímání a provází vás vašimi osobními zkušenostmi, které považujeme za jedinečné. ONSENDO tak není ideologický proud, ale soubor technik, které vám umožňují více a lépe vnímat sami sebe a budovat svou vlastní jedinečnou svobodu, která vám přináší radost, spokojenost a pevné zdraví.


Všechny techniky jsou postaveny na sebeuvědomování.

Tedy na sledování toho co se děje uvnitř vás v kontextu toho co se děje kolem vás. Zároveň všechny techniky přirozeně podporují obnovení a udržení pramene života, rovnováhy, vitality a imunity. Každá z technik je zaměřena na nějakou část nás samých, ale vždy v souvislostech vnějšího světa. Což popisuje ONSENDO DIAGRAM ŽIVOTA.


Popisuje propojení 5 elementů, které všechny souvisí s naším životním příběhem. Těmito elementy jsou MYSL (vždy nad tím co děláme přemýšlíme), TĚLO (je to náš nejcitlivější nástroj, je anténou která přijímá i vysílá), SRDCE (dává sílu našemu životnímu záměru, našemu životu a je symbolem naší emocionality), VZTAHY (každý náš čin se odráží ve vztahu k okolí, lidem) a poslední je SEBEHODNOTA (v každém našem činu se odráží naše sebehodnota, náš vztah sama k sobě).


MYSL, TĚLO a SRDCE jsou naše vnitřní ukazatele našeho vnitřního světa. VZTAHY a SEBEHODNOTA jsou naše vnější ukazatele toho, jak se náš příběh odráží v realitě života.


Některé ONSENDO techniky jsou zaměřeny více na element těla, některé více na element mysli a některé více na element srdce, ale vždy v kontextu ostatních dvou elementů vnějšího světa VZTAHY a SEBEHODNOTA. Zároveň to neznamená, že by v některých technikách nějaké elementy scházeli, pouze ta daná technika je více zaměřena na jednu z nich.


Síla technik ONSENDO je dána rytmem a časem používání. Po prvních týdnech vám může přijít, že se nic významného nemění, vše je stejné. Když cvičíte pohyby 8 směrů, vnímáte vyšší citlivost a díky pravidelné masáži lymfatického systému i nárůst vnitřní vitality, ale životní příběh je jakoby stejný. Uvnitř vás však probíhají jemné změny, které s časem zesilují a přirozeně integrují vaše rozhodování a jednání. Zejména když používáte techniky Vnitřního světa. Najednou jakoby zničeho nic potkáte toho správného člověka, najdete tu správnou knihu či dostanete nabídku zajímavé práce. Jsou to první signály, že se vám zlepšuje a zesiluje integrita vášeho vnitřního procesu s vaší životní realitou. A nejedná se o žádný zázrak. Díky techikám ONSENDO se vám mění vaše vnitřní nastavení emočních reakcí, formují se nové cesty v neuronové síti předního kortexu a vy zcela přirozeně měníte svoje rozhodovací mechanismy. To způsobuje jiný sled údálostí, které se dotýkají vašeho životního příběhu.


Když chcete rychlejší posun, stačí zvýšit intenzitu cvičení a navštěvovat otevřené pracovní skupiny. Společně jde všechno rychleji a intenzivně vás posunuje dopředu zpětná vazba od dalších účastníků společně se sdílením různých životních okolností. Inspirace a motivace jsou jedním ze základních kamenů našeho vzdělávání.


ONSENDO je prostě o Vás, o rozvoji vašeho vnímání, jehož dopadem je zvýšení vaší integrity a životní síly. V jádru jste velké, silné a jedinečné bytosti. Otevřete se tomu a vydejte se cestou, která vás posílí ve vaší svobodě. Stojí to za to! Stojíte za to.

69 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page