top of page

Rozvoj komunitní spolupráce

v území MAS Via rustica

Připojili jsme se jako partner bez finančního příspěvku k projektu Rozvoj komunitní práce v území MAS Via rustica z.s., reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000164.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost Plus a jeho nositelem je spolek Via rustica z.s.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

  • rozšíření Charitní záchranné sítě pro obyvatele území MAS,

  • zahájení provozu a realizace komunitních aktivit v komunitním centru v Kamenici nad Lipou,

  • aktivizace a podpora komunitní spolupráce zaměřené na environmentální problematiku v území MAS

  • podpora rodin z území MAS a posilování jejich rodinných vazeb v komunitní zahradě na statku.

JAK SE ZAPOJÍME

Ve spolupráci s Via rustica z.s. budeme podporovat komunitní spolupráci se zaměřením na environmentální problematiku“. 

Zmapujeme potřeby a potenciál území

Prvním krokem je představit projekt, jeho možnosti a přínos a zmapovat potřeby a potenciál v jednotlivých částech území MAS

Vybereme první zájmová území

Na základě analýzy budou vybrána první zájmová území, kde budou probíhat následné aktivity pomáhající s aktivizací a podporou komunitní spolupráce a plánování.

Podpoříme komunitní spolupráci 

Budeme realizovat aktivity pomáhající se zapojením občanů, spolků, municipalit a podnikatelů tak, aby spolupracovali nad společným tématem a společně navrhli a vytvořili místo, které bude prospěšné komunitě, jednotlivcům i krajině.

Články na blogu

bottom of page