IMG_2142.jpeg

ONSENDO STEZKY

Léčivé stezky v přírodě, které vám pomohou být zdravější a vitálnější.

 

LÉČIVÉ STEZKY V PŘÍRODĚ

Proč je dobré chodit do přírody stezkou ONSENDO?

SOUČÁST ŽIVOTA

Příroda je přirozenou součástí naší regenerace. Pobyt v lůně přírody omlazuje a přidává energii.

POSÍLENÍ IMUNITY

Pobyt v přírodě prokazatelně posiluje naši imunitu a odolnost organismu proti civilizačním nemocem.

PREVENCE ZDRAVÍ

Pravidelná návštěva přírody je výbornou prevencí proti civilizačním chorobám jako je stress, nespavost a další. 

EFEKTIVNÍ RELAXACE

Je to efeektivní forma relaxace a posezení v "tichu" přírody povzbuzuje náš vnitřní klid.

Přirozeně posílíte svoji imunitu, životní vitalitu a podpoříte vaše omlazovací procesy. Zároveň zklidníte svou mysl a posílíte vnímání vnitřního klidu a rovnováhy. 

Proč budovat nové stezky?

PODPORUJETE ZDRAVÍ MÍSTNÍ KOMUNITY

Pobyt člověka v přírodě je dnes prokazatelně působícím zdrojem síly naší přirozené imunity a vitality organismu.

Díky vybudování stezky ONSENDO získáte ve své lokalitě prvek, který vašim spoluobčanům i vám samotným přinese příležitost pro pravidelné vědomé působení přírody na vaše zdraví. 

Navíc získáte podporu našeho spolku při rozvoji povědomí občanů pomocí přednášek a vzděláváním průvodců stezkou ONSENDO.

POMÁHÁTE LESU I SOBĚ

V rámci příprav a budování stezky ONSENDO přispíváte ke zvýšení zádrže vody v lokalitě a k udržení vysoké míry biodiversity.

Stezka je založená na intimním zážitku se zdravou a bohatou přírodou. Při jejím vytváření tak podporujeme přirozené přírodní procesy a jejich dlouhodobou stabilitu.

 

Míra investice do stezky souvisí s její délkou a se zvolenými zážitkovými procedurami. 

Pobyt v přírodě je pro nás přirozený a ozdravující. Klimatické změny a chování některých zemědělců přináší úbytek zdravé a čisté přírody. Budování stezek ONSENDO tak do budoucnosti zajistí udržení míst, které nám přinesou nejen radost, ale i zdraví a rovnováhu krajiny v dané lokalitě.

Související články v Blogu

KONCEPCE ONSENDO STEZKY

Vzděláváme průvodce, kteří rozumí působení přírody a znají svou stezku.

U každé stezky hodnotíme její dopad na přírodu, zejména podporu biodiversity a zádrž vody v krajině.

Ke každé stezce vytváříme sadu návodů, jak postupovat při jejím procházení.

Vytváříme koncepci, která umožňuje plnou silou zasáhnout jak prevenci našeho zdraví, tak i související podmínky v krajině. Každou novou lokalitu vždy pečlivě prozkoumáme, navrhneme stezku a vytvoříme rozpočet potřebných úprav. Součástí návrhu je i výčet dopadu stezky na krajinu. Následně s odborníky vytvoříme návody na využívání stezky, zejména z jejího fyzioterapeutického a relaxačního pohledu. Pak se společně vrhneme do její realizace. 

Každá stezka je tak lázeňským prostorem v živé přírodě.

ONSENDO STEZKY

Naším velkým cílem je obnova vztahu člověka k přírodě. ONSENDO stezky vám prostřednictvím moderovaného zážitku umožní tento vztah oživit a využívat sílu těchto okamžiků ve prospěch svého zdraví a životního příběhu.

Co to je moderovaný zážitek?

Každá stezka má svůj návod, jak ji využívat pro efektivní působení na různé aspekty prevence psychického i tělesného zdraví.

Stezku tak můžete využít zcela po svém a nebo se nechát provést pomocí návodu. Tím projdete moderovaným zážitkem, který váš prospěch ze stezky zesílí.

 

Naše první stezka kolem 500 let staré lípy, které říkáme Galadriel. Chodí se na boso po čtyřech typech terénu: říční oblázek, lesní štěpka, kameny a tráva. Najdete zde několi míst k rozjímání či meditaci. Je vybavená přírodním dětským hřištěm. 

GALADRIEL 500

Ovčín Rohan, Velká Rovná

Otevřeno: Neděle, na objednání

Délka: 500 kroků

Stezka v krajině, která je součástí revitalizace polní cesty Velká Rovná - Ovčín. Stezka vzniká za podpory několika místních subjektů včetně Města Pacov.

Cesta v krajině je doplněna stezkou naboso, která bude kombinovat více než 10 materiálů.

VELKÁ ROVNÁ - OVČÍN

Ovčín Rohan, Velká Rovná

Ve výstavbě.

Délka: 0,7 Km

IMG_8334.jpeg

POSTAVTE S NÁMI SVOU VLASTNÍ STEZKU!

Jste neziskovka, škola, kroužek, spolek či jednotlivec a máte chuť udělat něco pro přírodu i pro sebe?

Přidejte se a vytvořte společně s námi novou stezku ONSENDO právě u vás!

V lese, v krajině i v parku!

 

Pro živou přírodu! 

  • Grey Facebook Icon

ONSENDO CLUB

Jsme spolek ochránců přírody, kteří se zabývají osobním sebeuvědomováním a obnovováním vztahu člověka k přírodě.

ONSENDO je nauka, která vychází z dávných tradic a obsahuje techniky a návody, jak zvýšit svoje schopnosti vnímání a osobní integrity. Pracuje s metodologií MindSnapshot a navazuje na poznání japonského systému lesního léčení a relaxace Šinrin Joku.

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?

MÁTE ZÁJEM O REALIZACI KURZU VE VAŠEM BYDLIŠTI?

Zavolejte nebo napište!

PŘÍMÝ KONTAKT:

Alena Nekovářová

Zakladatelka ONSENDO

M: +420723925747

© 2020 ONSENDO 

ADRESA:

Velká Rovná 1

395 01 Pacov