top of page

UDRŽITELNOST, VĚDOMÍ & IMUNITA

I malý krůček je víc, než jen slova.

Děkujeme všem, kteří pomáhají přírodě, posilují svou sebehodnotu a oživují vztah ke krajině.

Jsme spolek ochránců přírody, kteří se zabývají sebeuvědomováním a rozvojem vztahu člověka k přírodě. Vzděláváme, zadržujeme vodu v krajině a budujeme ONSENDO Stezky. Místa, kde posilujete svou imunitu a vztah k přírodě.

OVČÍN ROHAN

Místo síly Vaší inspirace a přirozené imunity

Budujeme ONSENDO Stezky v krajině. Přidejte se!

Posilujte svou imunitu a sebehodnotu. 

Přihlašte se na kurz.

Videokurz "Jak prosazovat změny" Podporujeme Živou krajinu.

bottom of page