top of page

JAK PROSAZOVAT ZMĚNY

Prosazování změn ve společnosti je velmi těžký a zároveň velmi odpovědný úkol. Zejména v těchto dobách, kdy sílí tlak na změnu snad ve všech oblastech společenského uspořádání.

My jako ochránci přírody chceme podpořit efektivitu prosazování změn v krajině, které podpoří naši udržitelnou budoucnost a povedou ke vzájemnému porozumění. 

Kurz je však použitelný pro každého, kdo chce ve svém okolí prosadit změny. Ať v interním týmu či ve svém společenském prostředí. Jde to. Je potřeba vykročit a mít svou jasnou vizi budoucnosti. Pak už jen stačí vydržet a nechat čas pracovat ve váš prospěch. 

NÁŠ PŘÍSTUP

Soustředíme se na efektivitu komunikace a schopnost prosazovat změny díky vzájemnému porozumění a spojování odpovědných hráčů. V případě klima adaptačních opatření se jedná o všechny, kteří mají vliv na krajinu. Vlastníky půdy počínaje, přes lokální zemědělce, lesníky, úředníky a starosty obcí konče.

Prosazujeme cestu, která nám dává největší smysl, jako lidem, kteří žijí v krajině a přírodu považují za přirozenou součást svého života.

1. Společně

2. Odpovědně

3. Měřitelně

Tedy nesoustředíme se na vysvětlování klimatické změny a odpovídajících souvislostí, ale na to, jak prosazovat věci společně s jasnou odpovědností do budoucnosti, s konkrétně nastaveným měřením a pravidelným, koncepčním vyhodnocováním.

Jak na to?

Všichni ostatní

Zatím nepočítáme, že budeme poskytovat kurzy veřejnosti. Kdyby Vás osobně tento kurz zajímal a nejste registrovaný koordinátor SPS napište nám, domluvíme se na podmínkách. NAPSAT

Jsme spolek ochránců přírody a chceme využít Váš kurz

Jsme otevřeni podpořit další spolek, který se zabývá ochranou přírody. Máte-li zájem o naše kurzy rádi vstoupíme do diskuze, jak spolupráci uchopit, napište nám

Lokální Koordinátor

Pro lokální koordinátory "Společně proti suchu" jsou kurzy zdarma. V kurzech jsou shrnuty základní témata, kterými si prošli první koordinátoři na dvou denním tréninku. 

​Účastníci prvního tréninku si tak mohou zopakovat, co jsme probírali. Noví koordinátoři naopak mohou získat základní znalosti, jak prosazovat změny v reálné praxi.

Ahoj!

Jmenujeme se Jan a Alena Nekovářovi. Jsme nadšenci, kteří podporují adaptaci české krajiny na klimatickou změnu. V rámci své práce se aktivně věnujeme vzdělávání a řízení v oblasti rozvoje firem a zavádění nových produktů na trh. Naším velkým koníčkem je studium a rozvoj vnímání, sebeuvědomovací kurzy a rozvoj souvisejícího vztahu s přírodou.

 

Tímto programem chceme podpořit všechny, kdo prosazují změny ve prospěch budoucnosti, ve které naše děti zůstanou ve vztahu s krajinou a v prostředí, ve kterém mohou plně rozvíjet svou sebehodnotu a životní sílu.

 

Rádi s vámi sdílíme své zkušenosti a postřehy, které zažíváme v rámci své práce a které nám pomáhají dosahovat prosazovaných změn rychleji a efektivněji. Společně s vámi tak vytváříme komunitu účastníků, kteří mají možnost společně sdílet své kroky a být si navzájem prospěšní.

 

Užijte si zlepšení svých projektů!

 

Jan & Alena  

Vzdělávací podpora lokálních koordinátorů ZDARMA

Společně proti suchu

Pomáháme měnit krajinu

Společně proti suchu je projekt, jehož cílem je prostřednictvím lokálních koordinátorů rozšířit komplexní adaptační opatření v krajině po celé České republice. Metodika je postavena tak, aby podle ní mohl pod vedením odborníků úspěšně pracovat i proškolený laik z řad veřejnosti. Projekt tak podporuje nejen vlastní klima adaptaci krajiny a její schopnosti mitigace, ale i občanskou angažovanost při řešení dopadů změn klimatu.

Web projektu Společně proti suchu

Podpora lokálních koordinátorů

V rámci spolupráce na projektu "Společně proti suchu" jsou veškeré videokurzy pro lokální koordinátory zdarma.

Společně

Jsme hrdými partnery projektu a společně stojíme za silnou a živou krajinou.

Připravené videokurzy

Název videokurzu

Popis kurzu

Délka videa | Cena

Přejít do kurzu

ZAČÍNÁME S PROSAZOVÁNÍM ZMĚN V OKOLÍ

Lokální koordinátoři SPS 

Tady připravujeme úvdní kurz pro každého, kdo chce ve svém okolí prosazovat změny

20min | ZDARMA

Měníme své okolí. S odvahou.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

bottom of page