top of page

Potní chýše, super restart!

Aktualizováno: 21. 1. 2022

Potní chýše patří mezi jeden z nejsilnějších prostředků sebepoznání, vnitřního restartu a místa pro revitalizaci osobního záměru. Je opředena spoustou tabuizovaných představ a její podstata je ukrytá za esoterickou mlhou. Já osobně vedu potní chýše 26 let a realizoval jsem už 784 potních chýší v různých formátech. Pojďme se na chvilku zbavit našich předsudků či předpokladů a podívejme se na potní chýši z perspektivy ONSENDO.


Co to vlastně je?

Je to přírodní sauna, která je umístěna na zemi. K dosažení teploty se používají rožhavené kameny, které se do potní chýše nosí z velkého ohně. V průběhu procesu jsou kameny polévány studenou vodou. Vzniká horká pára, která umocňuje saunovací zážitek.

Specifikem ONSENDO potní chýše je, že je oproti klasickým přírodním saunám zakopána do země. To zvyšuje komfort sezení a zároveň posiluje vnímání spojení se zemí. Kameny jsou umístěny v jámě uprostřed, aby se horká pára po sauně rozprostírala rovnoměrně.


Kde se to vzalo?

Velmi často je potní chýše nazývána jako indiánská sauna. Nejspíše proto, že jejími aktivními uživateli v dnešní době jsou zejména indiáni severní a jižní ameriky. Saunování v potní chýši však není doménou pouze indiánů. Zmínky o potní chýši najdeme i u dalších národů, které žili blízko přírodě. Potní chýši používali například i naši slovanští předci. Obecně tak můžeme konstatovat, že se jedná o přírodní způsob očisty, který byl a je používán národy, kteří jsou stále spojeni s přírodou. Já osobně jsem zažil potní chýši v podání mexického indiána, ale o tom se rozepíši jindy.


Potní chýše jako sebeuvědomovací technika

Potní chýši používáme jako silnou sebeuvědomovací a relaxační techniku. Mexičtí indiáni ji nazývají medicína a mají k ní velký respekt a úctu. Je velmi vhodná v mnoha životních situacích, ať již při hledání vnitřních odpovědí, životním restartu či pro posílení životního záměru. Na jedné straně zde působí všechny pozitivní aspekty saunování jako fyziologického procesu, na straně druhé velmi intenzivně překračujete hranice vašeho komfortu a dotýkáte se samotných hranic vašeho vnímání. Tato kombinace umožňuje zasahovat vaše podvědomé procesy a otevírat skrytá zákoutí vašeho vnitřního člověka. I přesto, že se jedná o skupinovou techniku, je možné ji směřovat velmi individuálně, podle vašich konkrétních potřeb.


ONSENDO Potní chýše

Námi pořádané potní chýše respektují proces klasické potní chýše, ale jsou z něj odstraněny všechny náboženské prvky. Vlastní rituál vás tak čistě provází zážitkem čtyř základních živlů a nechává zcela na vás, jaké vnitřní procesy se rozhodnete následovat. K procesu tak přistupujete jako svobodná bytost, jako partner zúčastněných živlů. Vaše cesta rituálem potní chýše je tak autenticky postavená na vašem jedinečném zážitku s vaším vnímáním a se sebou samým.
Nejlepší je proces zažít na vlastní kůži, tedy neváhejte a přihlašte se na jednu z potních chýší, které pořádáme. Pravidelně realizujeme úplňkové potní chýše v našem centru Ovčín Rohan u Pacova. Přijeďte, těšíme se na shledání!1 790 zobrazení1 komentář
bottom of page