Ink Mark
onsendo-logo-w.png

4 základní techniky

Začněte hned & samostatně

ONSENDO

Pramen životní vitality

Začni sám pravidelně cvičit a rozvíjej svou životní sílu a rovnováhu.  

Watercolor Butterfly 7

MŮŽU ZAČÍT HNED A SAMOSTATNĚ

 

Propojením 4 základních ONSENDO aktivit posílíte své vnímání a vytvoříte pohyb mezi 5 základními elementy diagramu života. Přirozeně začnete  zvyšovat životní sílu a rovnováhu.

Již ve druhém týdnu začnete vnímat první změny, po měsíci pravidelné práce se začnou dostavovat první úspěchy. Budete vyrovnanější, vitálnější a efektivnější v rozhodování.

Můžete se ZDARMA stát členy ONSENDO spolku a získat více informací o cvičení včetně dalších zkušeností ostatních, a navíc získáte páté cvičení, které zrychluje dosažení vnitřního klidu a rovnováhy.

VEŘEJNÁ CVIČENÍ OSMI SMĚRŮ

Pokud chcete některé aktivity zažívat společně a vyhovuje vám podpora skupiny, doporučujeme veřejné cvičení osmi směrů ve vašem městě.

Přejít na veřejná cvičení

 

4 ZÁKLADNÍ ONSENDO TECHNIKY

4 základní techniky, které se soustředí na rozvoj vnímání a relaxaci vašeho těla i mysli a rozšiřují vnímání větší části vašeho životního příběhu.

CVIČENÍ OSMI SMĚRŮ

Základní cvičení ONSENDO, které se soustředí na rozvoj vnímání těla a jeho vědomou relaxaci.

CHŮZE V LESE

Blahodárná a posilující aktivita, která příznivě působí na vaši mysl i tělo. A uvolňuje i vaše smysly.

REKAPITULACE DNE

Základní technika mysli, která posiluje vaši mozkovou činnost a uvolňuje stresové napětí.

DENÍK 5 ELEMENTŮ

Aktivita, která posiluje schopnosti vnímání a zvyšuje efektivitu vašeho rozhodování.

Pokud se ZDARMA přihlásíte do našeho spolku, získáte další techniku navíc, slevy a k tomu spoustu dalších informací v rámci EDU FORUM.

Co vám 4 ONSENDO techniky přinesou?

CVIČENÍ OSMI SMĚRŮ

Jedním ze základních aspektů cvičení je jeho pozitivní působení na lymfatický systém. Přirozeně tak během krátké doby začnete cítit zvýšení citlivosti a životní vitality.

V rámci cvičení dochází k masáži i dalších vnitřních orgánů včetně srdce, což je výborná prevence proti chronickým onemocněním.

U jedinců, kteří doposud pravidelně necvičili, dochází v rámci pravidelného tréninku i k mírnému nárůstu svalové hmoty a k celkovému posílení některých svalových partií. U atrofovaných svalů je to velmi bezpečný návrat ke cvičení.

REKAPITULACE DNE

Je to mentální aktivita, která se soustředí na rozvoj mozku a na zvýšení vnímání rozsahu naší zažívané reality.

Při jejím pravidelném používání dochází ke zlepšení paměti, k posílení schopnosti pamatovat si sny a k rozšíření naší denní pozornosti. Velmi zjednodušeně to znamená, že si začnete všímat více detailů svého životního příběhu již při jejich prožívání.

 

Výsledkem je, že se efektivněji rozhodujete a včas dokážete reagovat na své vnitřní emoční stavy.

CHŮZE V LESE

Vědomá chůze v lese či v přírodním městském parku je nejen výbornou relaxací, ale i vitalitu oživujícím cvičením. Lesní ekosystém působí na všechny naše smysly velmi uvolňujícím dojmem, jehož výsledkem je snížení vnitřního tělesného napětí a uvolnění mozkové činnosti.

Dalším aspektem je působení ozdravujících látek, které při chůzi v lese dýcháme. Významné jsou zejména některé druhy mikroorganismů, které podporují náš imunitní systém.

Lidé žijící ve městě a pracující v kanceláři pociťují vliv pobytu v lese velmi pozitivně

již v krátkém čase. 

DENÍK 5 ELEMENTŮ

Deník 5 elementů je základním nástrojem, který pomáhá v orientaci v našem životním příběhu a rozšiřuje naši pozornost v každé situaci právě v souvislostech 5 klíčových elementů našeho života.

Pravidelná práce s deníkem vám začne přinášet vnímání souvislostí mezi vnitřním a vnějším stavem prožívání. Začnete vnímat více souvislostí vašeho rozhodování a lépe si určovat jejich směr. Budete efektivnější, což se začne odrážet na vašich příjmech i na kvalitě vašich vztahů.

Začněte, a vyrazíte na dobrodružnou cestu, jejíž výsledky vás překvapí. Objevíte v sobě skrytou sílu, která vás upevní a posílí na cestě vpřed. 

Co vám cvičení přinese z pohledu

ONSENDO nauky?

4 základní techniky vytvářejí pohyb mezi 5 elementy diagramu života. Rozšiřují tak schopnosti vnímání 

vašeho těla a propojují jej s vaším životním příběhem. Vaše tělo se tak stane citlivým referenčním bodem, o který se můžete opřít při dalším poznávání. 

Zároveň podporují rozvoj vnitřní a vnější integrity myšlení, cítění a dělání – mysli, srdce a těla.

Tento aspekt cvičení přímo působí na vnitřní vyrovnanost a rovnováhu. Vnitřní integrita pak posiluje naši životní vitalitu a snižuje stresové zatížení organismu.

onsendo-logo-w.png

Nemusíte dělat nic víc, stačí když začnete cvičit 4 základní techniky a váš život se začne měnit. Síla nauky je právě v tom, že vše vychází z vás samotných. 

Doporučený týdenní plán cvičení

 

Práce ve skupině přináší další rozměr a umožňuje rychlejší posun vpřed. Proto doporučujeme stát se na začátku členem spolku ONSENDO (je to zdarma), a být tak součástí komunity, která vás podpoří při vašich prvních krůčcích. Navíc získáte přístup k mnoha dalším informacím. Členstvím nevznikají žádné závazky a můžete ho kdykoliv ukončit.

ONSENDO

LIFE STYLE

Jedním z rozhodujících faktorů, které ovlivňují naši životní spokojenost a rovnováhu, je prostředí, ve němž žijeme.

Připravujeme pro vás sadu aromaterapeutických přístrojů, olejů a doporučení, které zvýší kvalitu vašeho životního prostředí doma i v práci.

 

Dýchejte chytřeji!