Ink Mark
onsendo-logo-w.png

Místo síly vaší inspirace!

ONSENDO

Vzdělávací centrum

Ovčín ROHAN.

V rámci centra nabízíme různé druhy služeb, které souvisí se vzdělávání v oblasti ochrany přírody a osobního či týmového sebepoznání.

Co pro Vás umíme udělat?

PRO FIRMY

VZDĚLÁVÁTE A POMÁHÁTE ROZVÍJET KLIMA ADAPTACI KRAJINY!

 

Kurzy realizujeme ve spolupráci s profesionály, kteří se věnují klasickému firemnímu vzdělávání. Velmi dobře tak znají firemní prostředí a díky svým zkušenostem jsou schopni připravit kvalitní tréninkový program. Zisk ze vzdělávání používáme na podporu provozu našeho spolku a na rozvoj aktivit klima adaptace krajiny a ochrany přírody.

Při objednávce nad 25.000 Kč vás uvádíme jako sponzora ochrany přírody.

Seznam stávajících sponzorů

 

PRO NEZISKOVKY

IMG_0405.jpg

Anti-stress a

rovnováha

Kapacita 22 lidí

Jednodenní kurz, který se soutředí na problematiku stresu a pracovního vyhoření. Účastníci pochopí základní souvislosti jeho vzniku a obdrží několik nástrojů, jak s ním pracovat a jak dospět k vnitřní rovnováze. Součástí tréninku jsou jak klasické interaktivní tréninkové aktivity, tak i fyzické cvičení a relaxační techniky. 

Kurz se dá uchopit i jako firemní teambuilding, protože účastníci v rámci cvičení budou zažívat vzájemnou interakci a komunikaci v nepracovních situacích. Díky zázemí centra můžete kurz ukončit večerním grilováním či noční zážitkovou hrou.

Od:

12.000 Kč

IMG_1908.jpg

Psycho hygiena

a mentální očista

Kapacita 16 lidí

Půldenní až jednodenní kurz, který se soustředí na intenzivní uvolnění v případě náročné práce s klienty, při které hrozí silné emoční vypětí či přebírání jejich starostí.

Hodí se tak zejména pro terapeuty a terénní pracovníky v oblasti sociálních služeb a vztahové terapie.

Kurz se soustředí pouze na relaxaci a vědomé i podvědomé nástroje uvolnění psychické zátěže. Během kurzu se naučíte několika technkám uvolňování, které můžete realizovat samostatně. Samozřejmě vlastní kurz má sílu díky skupinové práci a sdílení.

Od:

7.500 Kč

IMG_6496.JPG

Strategie a rozvoj neziskovky

Kapacita 16 lidí

Jednodenní interaktivní týmový workshop, který se soutředí na sladění společné vize a definici vlastní strategie celé neziskovky či zvoleného projektu.

Během kurzu pracujeme s technikou MindSnapshot, která pomáhá sladit týmové nastavení až na úroveň podvědomí jednotlivých členů týmu. Metoda tak podporuje vzájemné porozumění a rozšiřuje pohledy na vlastní vizi. 

 

Díky zázemí centra můžete kurz ukončit večerním grilováním či ONSENDO potní chýší, což posílí vzájemné sdílení a týmový zážitek.

Od:

14.000 Kč

ONSENDO

LIFE STYLE

Jsme spolek ochránců přírody, kteří se zabývají osobním sebepouvědomováním a obnovou a posílením vztahu člověka k přírodě.

V rámci centra realizujeme aktivity na ochranu přírody. Pečujeme o obecní polní cesty, které vedou v okolí centra výsadbou stromů a keřů. Zatraktivňujeme pobyt v přírodě výstavbou stezek na boso. A také v blízkém okolí centra připravujeme realizaci nové stezky pro vědomou chůzi v lese.

 

Pro živou přírodu! 

VZDĚLÁVÁTE A POMÁHÁTE ROZVÍJET KLIMA ADAPTACI KRAJINY!

 

Kurzy realizujeme ve spolupráci s profesionály, kteří se věnují neziskovému sektoru a pracují v náročných pozicích terapeutů a teréních pracovníků. Velmi dobře tak znají vaše každodenní problémy a díky svým zkušenostem jsou schopni připravit kvalitní tréninkový program. Zisk ze vzdělávání používáme na podporu provozu našeho spolku a na rozvoj aktivit klima adaptace krajiny a ochrany přírody.

Při objednávce nad 25.000 Kč vás uvádíme jako sponzora ochrany přírody.

Seznam stávajících sponzorů

 

PRO ŠKOLY

IMG_6676.jpg

Klima den na

farmě

Min. 12 studentů

S vašimi žáky můžete prožít jeden den v centru, kdy se budeme věnovat klima změně z praktického pohledu - jak se projevuje v přírodě v návaznosti na klíčové prvky související s klima adaptací.

 

Den můžeme doplnit bezpečnou prohlídkou včelích úlů či jízdou na koni.

Když budete chtít, můžete prožít dobrodružnou noc v indiánské vesnici.

 

Váš den vám pomůžeme připravit tak, aby navazoval na vaši výuku a podpořil ji dobrou praxí v krajině. Starší děti můžeme i aktivně zapojit v rámci konkrétních úprav.  

Za dítě od:

320 Kč

IMG_7740.jpeg

Klima přednáška ve vaší škole

Min. 30 studentů

Umíme připravit záživnou přednášku na 45 min, kterou doplňujeme praktickým cvičením v malých skupinách žáků o rozsahu 30 min. 

Většinou pracujeme s několika třídy najednou a zabýváme se otázkami klimatické změny a související adaptace. 

Na základních školách máme přednášku rozdělenou na dvě varianty, pro první a druhý stupeň.

Pro střední školy a učiliště máme jednu základní variantu, kterou používáme pro všechny ročníky.

Od:

Zdarma

cr-mapa01.png

Jak využít ESA

satelity ve výuce

Kapacita 45 lidí

Otevřený kurz pro učitele, kteří chtějí do výuky zapojit moderní průzkum země prostřednictvím satelitů.

Jedná se i o velmi vhodný doplněk IT základního vzdělávání, protože žákům umožňuje prakticky použít Mobil či počítač v rámci výuky novým způsobem.

Základem práce s žáky je pozorování satelitního pohledu z družice a jeho identifikace v reálné přírodě. Rodič v tomto přístupu velmi ocení, že se dítě učí přenášet pohled z Mobilu do reálného života.

Jedná se jednodenní kurz.

Za učitele od:

1.200 Kč

logo-nuik-black.png
logo-esero11.png

VZDĚLÁVÁTE A POMÁHÁTE ROZVÍJET KLIMA ADAPTACI KRAJINY!

 

Žijeme v době, která sebou přináší mnoho výzev a jednou z nich jsou právě otázky klima adaptace. Naším cílem je podpořit návštěvu dětí v přírodě a zábavnou formou je edukovat v oblasti klima adaptace a související ochrany přírody. Odbornou stránku výuky vytváříme společně s Národním Ústavem pro Integrovanou Krajinu a se Vzdělávací kanceláří evropské kosmické agentury ESA ESERO.

Partneři vzdělávání ve školách

 

ONSENDO

LIFE STYLE

Jsme spolek ochránců přírody, kteří se zabývají osobním sebepouvědomováním a obnovou a posílením vztahu člověka k přírodě.

V rámci centra realizujeme aktivity na ochranu přírody. Pečujeme o obecní polní cesty, které vedou v okolí centra výsadbou stromů a keřů. Zatraktivňujeme pobyt v přírodě výstavbou stezek na boso. A také v blízkém okolí centra připravujeme realizaci nové stezky pro vědomou chůzi v lese.

 

Pro živou přírodu!