Ink Mark
on-sen-logo2-white.png

PRO PÁRY

ONSENDO

Pramen životní rovnováhy.

Mužská síla zní v jádru tvé bytosti. Otevři se jejímu působení a využij ji naplno.

PRO PÁRY

Jsme muži, jsme děti svých rodičů, jsme součástí svého národa, jsme otcové. Jsme lidé Země. Jsme.

Žijeme v době dynamických výzev, které rozbíjí staré struktury tradičních přístupů. Zažíváme generační posuny a často se nemáme kde opřít.

Ideál muže se tříští v možnostech pohledu na věc. Jediným pevným bodem v dnešní době jsme my sami. Neexistuje správná definice ideálu. Existujeme my a pevný bod našeho těla, kde cítíme sílu našeho vnitřního muže. 

 

Nehledejte sama sebe v popisu světa kolem vás. Zastavte se a najděte svůj vlastní pevný bod, o který opřete svůj vlastní individuální záměr. Stanete se vědomím mužem.

 

4 pilíře kruhu pro partnery

 Objevíte sílu své vnitřní ženy, nastavíte si kompas pro cestu s proudy a naučíte se pracovat se silou záměru.

CVIČENÍ OSMI SMĚRŮ

Základní cvičení ONSENDO, které se soustředí na rozvoj vnímání těla a jeho vědomou relaxaci. Rozšířeno o mužské aspekty cvičení.

RITUÁLY PROMĚNY

Klíčová aktivita pro práci s podvědomými vzroci. Objevíte ty vlastní a vědomě se rozhodnete jak s nimi naložíte.

4 x 4 PROUDY

Soubor cvičení, který vás naučí volit směr a aktivně využívat proudy vašeho esenciálního životního nastavení. 

NAUKA 5 ELEMENTŮ

ONSENDO nauka pomáhá porozumět zažívaným procesům a prakticky uchopit získavané zkušenosti.

Pohybová cvičení rozvíjí ženské aspekty osobnosti a jsou uzpůsobena jako prevence pro pevné zdraví důležitých ženských orgánů. 

Co vám každý pilíř přinese?

CVIČENÍ OSMI SMĚRŮ

Jedním ze základních aspektů cvičení je jeho pozitivní působení na lymfatický systém. Přirozeně tak během krátké doby začnete cítit zvýšení citlivosti a životní vitality.

 

Rozšiřující cvičení se pak soustředí na podporu vaší mužské složky ve vás a preventivně tak působí na podporu prostaty, sexuální síly a vitality vnitřních orgánů včetně srdce. 

U můžů, kteří pravidelně necvičí, je podpořen i růst svalové hmoty a snížení množství tuku. Dojde k pomalému a bezpečnému oživení atropofovaných svalů.

4 x 4 PROUDY

Žijeme 4 základní role a naší osobností hýbou 4 zásadní esenciální proudy. Někde využíváme jejich sílu, na některých místech se s nimi pereme a prosazujeme se na úkor sebe či ostaních aspektů našeho životního příběhu.

Vytvoříte si svůj vlastní kompas, který vám ukáže váš aktuální stav a umožní najít směr, který jr pro vás efektivní, přináší vám dostatek majetku a spokojenosti ve vašich vztazích. 

Prostě lépe se poznáte, naučíte se vnímat vlivy jednotlivých proudů, díky čemuž budete dělat efektivnější rozhodnutí. Přestanete se honit za štěstím, budete z něj vycházet.

RITUÁLY PROMĚNY

Rituál je klíčovou složkou vědomé proměny, který probouzí sílu vnitřního muže a učí nás efektivně pracovat se záměrem.

 

Každý rituál se dotýká našeho podvědomí a pomáhá nám transformovat naše nevědomé vzroce chování. 

 

Na každý rituál se připravujete. Využijete tak plnou sílu možností transformace.

V rámci přípravy aktivně pracujete s vašimi podvědomími trendy, což má významný dopad na rozvoj vaší vnitřní integrity a uvolňování dalších praktických schopností vašeho myšlení - tzv. tvůrčí myšlení či kritické cítění. 

NAUKA 5 ELEMENTŮ

Čtvrtý pilíř je pilířem rámování. Procházíte nespočtem zážitkových cvičení, které ve vás vyvolávají procesy, kterým je dobré rozumět. A právě toto porozumění přináší ONSENDO Nauka 5 elementů.

 

Jste tak schopni prožité zážitky rámovat jejich teoretickým i praktickým uchopením. Smyslem nauky je prakticky uchopit prožívané zážitky v osobním životním příběhu.

 

Nauka neobsahuje ideologické či hodnotové návody na lepší život. Obsahuje vysvětlení jednotlivých procesů a sdílení zkušeností s používáním cvičení v reálném životě.    

Začněte a vyrazíte na dobrodružnou cestu, jejíž výsledky vás překvapí. Objevíte v sobě skrytou sílu, která vás upevní a posílí na cestě vpřed. Objevíte nový rozměr vašich schopností.

CESTOU V KRUHU DO SPIRÁLY VÝVOJE

Program mužského kruhu se skládá ze 6 navazujících zážitkových workshopů.

Primárně se zaměřuje na dosažení integrity 5 elementů diagramu života a otevírá sílu záměru, jako efektivního nástroje v rámci životního příběhu. Naučíte se sadu základních cvičení ONSENDO pro muže a objevíte sílu aplikace ONSENDO cvičení do životního příběhu.

Kruh postupuje v šesti krocích. Bod zlomu jako začátek a konec. Definujete si aktuální situaci a nastavíte si svůj osobní záměr. Následuje Načechrání, které vám pomůže rozhýbat vaše vnímání do více směrů vašeho vnitřního i vnějšího života. Díky zvýšené citlivosti Objevujete skrytá zákoutí vás samotných, které prakticky uchopíte ve vašem životním příběhu. Následuje Upevnění získaných schopností a jejich praktické zapojení do životního příběhu. Nakonec si znovu projdete Bod Zlomu a zaznamenáte aktuální situaci. Můžete tak sledovat rozdíl od prvního zaměření, vaše trendy a intenzitu projevení vašeho záměru.

Zároveň podporují rozvoj vnitřní a vnější integrity myšlení, cítění a dělání - mysli, srdce a těla.

Tento aspekt cvičení přímo působí na vnitřní vyrovnanost a rovnováhu. Vnitřní integrita pak posiluje naši životní vitalitu a snižuje stresové zatížení organismu.

on-sen-logo2-white.png

1. - 6.

BOD ZLOMU

5.

UPEVNĚNÍ

2.

NAČECHRÁNÍ

3.

OBJEVOVÁNÍ

4.

UCHOPENÍ

Pravidelně můžete chodit cvičit ONSENDO třeba každý týden ve skupině v místě vašeho bydliště. Zvolte si mužskou variantu pohybových cvičení ONSENDO. Pokud je u vás otevřen jen smíšený program, nevadí, polovina cvičení se cvičí společně, druhá polovina cvičení je již ve skupinách pro ženy a pro může zvlášť. Tedy o nic nepřijdete.

 

Pravidelné cvičení rozhodně doporučujeme, zejména pokud chcete dosáhnout zvýšené prevence v oblasti vašeho zdravotního stavu a snížit vaše stresové zatížení.

ONSENDO

LIFE STYLE

Jedním z rozhodujících faktorů, který ovlivňuje naši životní spokojenost a rovnováhu je prostředí, ve kterém žijeme.

Připravili jsme pro Vás sadu aromaterapeutických přístrojů, olejů a doporučení,

které zvýší kvalitu vašeho životního prostředí doma i v práci.

 

Dýchejte chytřeji!