top of page

Radost z krajiny a chuť věci měnit!

Tento víkend proběhla první fáze školení v Broumově s první skupinou, která odstartovala realizaci projektu "Společně proti suchu". Cílem projektu je proškolit celkem 60 lokálních koordinátorů, kteří budou schopni vytvořit koncepční návrh modelu "Živé Krajiny" v jejich domácím regionu.


Na projektu spolupracují 4 nevládní organizace. Živá Voda Jirky Malíka, Beleco pod vedením Jany Moravcové a Onsendo jako hrdý nefinanční partner. Aktivně kooperuje Maiwaldova akademie z broumovského kláštera. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.


Živá Krajina

Zakladatelem metody Živá Krajina je Jirka Malík, který na její přípravě pracuje již několik let. Metoda vychází jak z vědeckých studií, tak i z dlouholetého pozorování krajiny. Smyslem metody je obnova hydrologického režimu krajiny s cílem zvýšení zádrže vody a obnovy přirozené biodiversity. Síla metody v této době spočívá v její schopnosti posílení klima adaptace krajiny a zároveň zvýšení jejího mitigačního efektu (snižování objemu CO2 v atmosféře).


Projekt "Společně proti suchu" má za cíl rozšířit komplexní adaptační opatření v krajině po celé České republice prostřednictvím řízení a rozvoje lokálních koordinátorů. Metodika je postavena tak, aby podle ní mohl pod vedením odborníků úspěšně pracovat i proškolený laik z řad veřejnosti. Projekt tak podporuje nejen vlastní klima adaptaci krajiny a její schopnosti mitigace, ale i občanskou angažovanost při řešení dopadů změn klimatu.


Školení lokálních koordinátorů je rozděleno do dvou částí. Část první se věnuje výuce vlastního modelu Živá Krajina, část druhá se věnuje strategii a taktice prosazování změn v domácím prostředí koordinátora. V Broumově probíhá právě ta část, která je věnována krajině, jejíž odbornou část doplnil například David Pithard, Jana Moravcová a další.


Naděje a radost v Broumově

Před pár týdny jsem měl tu čest vyjádřit svůj pohled na budoucnost v časopise Nový Prostor. Jednou z velkých změn, kterou očekávám, je změna chování lidí směrem ke smyslu věci. Čím dál více lidí nebude chtít dělat práci jen pro peníze, bude hledat větší smysl svého života a jeho naplnění nejen v osobním životě, ale i ve veřejném prostoru.


To, co jsem zažil v Broumově během těch prvních pár dní, byl z mého pohledu právě odraz přicházející budoucnosti. Na jednom místě se sešlo mnoho lidí z různých oborů, které spojoval jeden velký cíl. Změna české krajiny k lepšímu. Starostové, geodeti, podnikatelé, farmáři, dobrovolníci z neziskovek, a další. Všichni s jedním jediným účelem. Pomoci české přírodě s návratem vody a života do krajiny.


Během svého života jsem již realizoval více než 6.000 tréninkových dní v různých sférách podnikání i oborech. Od neziskovek, přes týmy korporátních klientů až po progresivní startupy. Nikdy jsem nezažil tak vřelý a otevřený přístup jako tento víkend v Broumově. Při vzájemné interakci se všichni citlivě poslouchali, vnímali a hledali společné odpovědi. Ještě dnes cítím to dojetí ze společné a tak silné spolupráce.


Odjížděl jsem s nadějí, že naše budoucnost má šanci. Že je kolem mne spousty lidí, kterým na krajině záleží a jsou proto ochotni něco konkrétního udělat. Věřím tomu, že tohle není jediná skupina, která se tématu věnuje a že se po republice i po celé EU množí takhle silné skupiny, kde jde egoismus do pozadí a všichni otevřeně hledají tu nejefektivnější cestu pro pomoc krajině. Z čistého srdce a z lásky k sobě i k životu.


Děkuji vám....

Rád bych poděkoval nejen Jirkovi Malíkovi, Janě Moravcové, Tereze Vohryzkové, Aleně Nekovářové, Janovi, Lukášovi a dalším, díky kterým celá tahle akce vzniká. Ale i všem lokálním koordinátorům, kteří mají tak obrovskou chuť přírodě a krajině pomoci.

Díky za vaši práci i odvahu!
203 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page