top of page

Nová etapa spolku od roku 2020

Aktualizováno: 8. 1. 2022

Na konci roku 2019 jsme udělali velké rozhodnutí. Rozhodli jsme se významně změnit směr spolku a jeho zaměření.


Po roční zkušeností z oblastí ochrany přírody jsme dospěli k závěru, že tou největší brzdou klima adaptace není nedostatek aktivit pro její ochranu, ale právě způsob uvažování a neschopnost dostatečně rychle měnit zajeté způsoby chování a rozhodování.


Rozhodli jsme se tak přispět k této situaci větším zaměřením na oblast osobního rozvoje a sebeuvědomování. Na základě dlouholetých zkušeností ve vzdělávání jsme vytvořili vzdělávací koncepci, která vychází z tradičních metod a z nejnovějších vědeckých poznatků. Umožňuje tak každému, kdo začne používat metody ONSENDO, pracovat na svém sebeuvědomování. Po malých krůčcích tak mohou členové klubu dospět k větší vnitřní síle, která jim umožní přijímat změny, pokud se k tomu svobodně rozhodnou. Další výhodou koncepce je její přímá podpora životní vitality, zdraví a rovnováhy, která přispívá ke spokojenějšímu životu. Rozhodli jsme se změnit původní Legend Of Earth z.s. na ONSENDO Club z.s..

Tímto krokem jsme samozřejmně neukončili naše aktivity na ochranu přírody a klima adaptace. Dále realizujeme a budeme realizovat projekty v krajině a vedeme klima adaptační semináře. Jen se celé problematice nevěnuje v celém rozsahu a ve všech souvilostech. Ve významné části těchto aktivit spolupracujeme s NUIK.org - Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu, jehož založení jsme iniciovali.


ONSENDO STEZKY

Naším velkým záměrem je vytváření zdravotních stezek v krajině. Tím spojíme aktivity v krajině s oblastí sebeuvědomování a přispějeme k obnovení vztahu člověka k přírodě. První krok tímto směrem je realizace obnovy polní cesty z Velké Rovné, jejíž součástí je i stezka na boso, která se bude tento rok dokončovat.


Jsme spolek ochránců přírody, kteří se zabývají osobním sebeuvědomováním a obnovování vztahu člověka k přírodě.


92 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page