Demonstration
Ink Mark
onsendo-logo-w.png

ONSENDO

CLIMATE IMPACT ACADEMY

Jak prosazovat změny!

logo-onsendo1.png

KODEX AKADEMIE

Premisa

Všichni zúčastnění jsou zde proto, že chtějí ve svém regionu prosadit klima adaptační opatření v krajině či ve městě, které povede ke snížení dopadu klimatických rizik vyplývajících z přicházejících změn. Zejména se jedná o lepší hospodaření s vodou v krajině, udržení dostatečné přirozené biodiversity a snížení rizik eroze půdy a souvisejících škod z přívalových dešťů.

 

 Jsme pestrobarevnou skupinou lidí, dobrovolníků či profesionálů, kteří mají různý věk i různé profese. Spojuje nás náš zájem o budoucnost, ve které bude dostatek pitné vody a zdravé krajiny.

§ 1

Záměr akademie

Záměrem akademie je zrychlit implementaci klima adaptačních opatření prostřednictvím zvýšení efektivity práce lokálních dobrovolníků i profesionálů. Akademie se soustředi na rozvoj základních kompetencí úspěšného řízení projektu, získávání vlivu a vyjednávání a efektivní sebereflexe a relaxace.

§ 2

Sdílení zkušeností

Sdílíme naše zkušenosti z jednání z různě vědomými lidmi na různých úrovních vlivu v krajině. V rámci popisování našich zážitků se vyvarujeme používání vulgarismů a slovních útoků na zúčastněné osoby. Budeme se držet prožité zkušenosti, kterou doplníme o související fakta.

§ 3.

Diskuzní příspěvky

Příspěvky do diskuzí či kanálů budou rozvíjet diskutovaná témata a budou se soustředit na hledání efektivních a úspěšných řešení. V rámci diskuze budeme respektovat různé úrovně našich schopností. Nebudeme se tak navzájem hodnotit a polemizovat nad naším stavem projevovaných schopností. Naopak se budeme navzájem motivovat a podporovat. Zpětnou vazbu budeme dávat podle pravidel zpětné vazby, tzn. pochválíme, co se nám líbilo a následně doporučíme místa ke změně.  

 

§ 4.

Bezpečí sdílení

Veškerý obsah akademie není volně šiřitelný a je dostupný pouze pro inspiraci a výuku v rámci prostředí OCIA. Pokud bude některý sdílený obsah popisovat situace v konkrétní lokalitě a budou z něj přímo či nepřímo zřejmá jména zapojených osob, není dovoleno tyto popisované zkušenosti veřejně sdílet. Jsou ve správě zadavatele sdílené zkušenosti, který si s nimi nakládá dle svého uvážení. Mějte na paměti, že naším cílem je se ze sdílených situací poučit a hledat efektivní způsob řešení konzultované situce.

§ 5.

Respektujme své úsilí o lepší budoucnost

Upříně si myslím, že tato část kodexu je v této skupině zbytečná. Pro případ silné emoční dynamiky, která s každým z nás občas cloumá, je to tip, jak ji snížit. Prostě si to poslechněte ještě před tím, než začnete kdekoliv v rámci OCIA prostředí "hejtovat" ty ostatní. A jak zní pravidlo kodexu?

 

Hejtování v rámci prostředí OCIA nepoužíváme. Navzájem respektujeme své úsilí o lepší budoucnost.