Ink Mark
onsendo-logo-w.png

ONSENDO CLUB

HISTORIE

ONSENDO

Časová osa našich aktivit a vývoje spolku 

Co se všechno stalo od našeho založení.

logo-onsendo1.png
Jaro 2020
Legend Of Earth z.s. mění svůj název na ONSENDO Club z.s.
Zahájili jsme aktivity vedoucí ke změně jména spolku, které více reflektuje náš nový směr zaměření spolku.
LOE-LOGO1.png
logo-onsendo1.png
Zima 2019
Rozhodli jsme se více soustředit na oblast vzdělávání v oblasti sebeuvědomování a vědomí důležitosti vztahu člověka k přírodě.
Zaměřili jsme své aktivity více směrem ke vzdělávání a rozvoji vztahu člověka k přírodě. Dále pokračujeme v aktivitách v krajině, ale již pouze v lokálním měřítku. Odbornou činnost a národní aktivity v oblasti krajiny jsme plně přesunuli na ústav, včetně aktivit kolem realizace diagnostiky krajiny z pohledu klima adaptace. Díky tomu máme více síly na rozvoj vzdělávání a začali jsme plnohodnotně provozovat klubové vzdělávací centrum Ovčín Rohan. 
Zima 2019
Odevzdali jsme Pilotní diagnostiku krajiny obec z pohledu klima adaptace pro Obec Blučina na Moravě.
Ve spolupráci s Kristýnou Cmíralovou z ateliéru 2K Landscape jsme odevzdali vypracovanou diagnostiku krajiny obce Blučina.
Stručná prezentace řešení: Pilot Blučina
Podzim 2019
Založili jsme Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu, NÚIK.org
Jan a Alena Nekovářovi prostřednictvím NEKOVARS Group s.r.o. založili Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu. Ústav se soustředí na problematiku rovnováhy v krajině z pohledu rozvoje průmyslu, urbanizace a udržení vitálních funkcí krajiny včetně zádrže vody a zachování přirozené biodiversity.
Webové stránky ústavu: NUIK.org
Léto 2019
Začali jsme pracovat na pilotním projektu Diagnostiky krajiny obce z pohledu klima adaptace 
Ve spolupráci s experty na krajinu jsme zahájili pilotní diagnostiku krajiny obce z pohledu klima adaptace s ohledem na vztahy krajiny intravilanu a extravilanu.
Jaro 2019
Zahájili jsme první etapu projektu Renesance polní cesty Velká Rovná - Ovčín Rohan
Ve spolupráci s obcí Pacov za podpory celé řady sponzorů jsme zahájili první etapu revitalizace polní cesty výsadbou 45 stromů a 37 keřů. Pomohli francouští dobrovolníci z programu Erasmus, kteří se zapojili díky spolupráci s Hodinou H Pelhřimov. 
Jaro 2019
Sada přednášek SUCHO KOLEM NÁS pro veřejnost a školy s Jirkou Malíkem v Táboře, Pacově a ve Slaném.
Vyvrcholila vlna přednášek na téma SUCHO KOLEM NÁS, v rámci které jsme oslovili 950 studentů a zástupců veřejnosti ve třech městech.
Jaro 2019
Návštěva partnerské školy v Hezya, Tanzanie, Region Mbeya 
Navštívili jsme naši partnerskou školu v Tanzanii, v regionu Mbozi a díky Petrovi Smolníkovi ze společnosti Averia jsme škole předaly první přenosný počítač. 
Jaro 2019
Stali jsme se členy parlamentní pracovní skupiny VODA - SUCHO
Stali jsme se členy parlamentní pracovní skupiny VODA - SUCHO pod vedením Asociace Soukromých Zemědělců a aktivně se podílíme na přípravě znění nových zákonných úprav z pohledu klima adaptace.
Jaro 2019
Návštěva Ervina Laszla v italském Terstu
Společně s Jirkou Malíkem jsme navštívili Ervina Laszla a diskutovali vývoj aktivit ochrany přírody na globální úrovni. Shodli jsme se, že skončila doba slov a nastala doba konkrétní akce jak na osobní, tak i na společenské úrovni.
Podzim 2018
Zahájili jsme aktivní spolupráci se spolkem Živá Voda
Spojili jsme naše aktivity s Jirkou Malíkem a začali jsme společně prosazovat replikaci Modelu Zdoňov jak doma na Vysočině, tak i na národní úrovni.
11.11. 2018
Založení spolku Legend Of Earth z.s.
Jako tři zakládající členové jsme založili spolek ochánců přírody Legend Of Earth z.s.
a zahájili svoji činnost v oblasti ochrany přírody a klima adaptace krajiny.
LOE-LOGO1.png
 
IMG_6496.JPG
Jan Petr Nekovář
ledovec01B.jpg
Alena Nekovářová
filip-dijerido-1_edited.jpg
Filip Kačer
Jako tři zakládající členové jsme založili spolek ochánců přírody Legend Of Earth z.s.
a zahájili svoji činnost v oblasti ochrany přírody a klima adaptace krajiny. Naším záměrem bylo spojit naše zkušenosti z různých oborů a věnovat své úsilí ochraně přírody nejen v místě našeho bydliště. S rozvojem významu klimatických změn jsme své usilí zaměřili na klima adaptaci a související envrionmentální vzdělávání a osvětu.
LOE-LOGO1.png
2018
 

Nejčastější otázky k naší historii

Proč jste se začali soustředit na sebeuvědomovací vzdělávání a rozvoj vztahu člověka s přírodou?


Během prosazování změn v krajině i v rámci aktivit v oblasti klima osvěty jsme si všimli jedné zásadní věci. Stávající společnost má velmi silné konvenční myšlení, které není schopno význam probíhajících změn plně přijmout a když už existuje touha něco ve svém životě změnit, jde to velmi ztěžka. Narážíme na omezení dané fungováním naší osobnosti, které umožňuje velmi slabou schopnost osobní sebereflexe a slabou schopností přijmout změnu. Rozhodli jsme se tak, že se na tyto otázky budeme soustředit a našim členům nabídneme techniky a prostředí, které jim pomůže v rámci osobního sebeuvědomování. V podstatě tím navazujeme na moudrost:"Chceš li změnit svět, začni nejdříve u sebe".
Jak dlouho jste myšlenku spolku připravovali a co považujete za nejtěžší na celé cestě?


Každý z nás zakladatelů jsme se oblastí ochrany přírody nějak zabývali již před založením spolku. Naše zkušenosti se stávajícími organizacemi nás však vedli k úvaze, uchopit celou věc za jiný konec, najít více prostoru pro pro-aktivitu a praktické reálné změny. Přibližně rok před založením jsme začali naše pohledy diskutovat a rozvíjet, až jsme se rozhodli založit spolek Legend Of Earth, z.s. Nejtěžší na celé cestě považuji první měsíce činnosti, kdy naše počáteční nadšení narazilo na tvrdou realitu světa, ve kterém žijeme. I přes všechny zprávy a vědecká doporučení brát klimatickou změnu vážně, jsme naráželi na nechuť věci měnit a na malou aktivitu ze strany našich spoluobčanů či lokálních zástupců řízení státu. To nás nakonec přivedlo i ke změně priorit spolku a našeho primárního zaměření.
Můžeme se jako spolek či skupina přidat k vašim myšlenkám?


Ano. Rozhodně. Naše stanovy umožňují rozšiřovat spolek o další spolky nebo založení vlastní lokální jednotky, která má v mnoha směrech svobodu v rozhodování a volbě svých vlastních klíčových aktivit. Podstatou jsme stále ochránci přírody, kteří se však soustředí na oblast sebeuvědomování a osobního rozvoje. Z našeho pohledu jdou obě témata ruku v ruce a navzájem se velmi vhodně doplňují.