Ink Mark
onsendo-logo-w.png

ONSENDO

Deník 5 elementů

Otevírám svůj pramen životní síly a vitality.

Jsem člověk, jsem svobodná bytost, která sama sebe v nekonečnu nekonečna tvoří.

Jan Amos Komenský

Deník 5 elementů je nástrojem, který pomáhá v orientaci v našem životním příběhu a spoluje všechny techniky ONSENDO. Rozšiřuje naši pozornost v souvislostech 5 elementů ONSENDO a našeho života. Tělo (vitalita), mozek (myšlení), srdce (cítění), vztahy a životní dostatek (ekonomika života). 

Pravidelná práce s deníkem přináší rozšiřování vnímání souvislostí mezi vnitřním a vnějším stavem. Začnete vnímat více souvislostí vašeho rozhodování a lépe si určovat jejich směr. 

​Úvod do 4 TECHNIK

ZÁKLADNÍ POPIS TECHNIKY

Deník 5 elementů

Tak jako při Chůzi v lese se zaměřujeme na vnímání všemi smysly. Tak při této technice se zaměřujeme na pozorování zažívaných situací z pohledu všech pěti elementů Diagramu života. Pozorujete a zaznamenáváte jednotlivé situace, zajímavé zážitky. 

Tato pozorování nám poskytuje ucelený pohled na situace a zážtky. Kouzlo této techniky je v čase. nejen, že můžeme pozorovat jednotlivé situace, ale můžeme pozorovat i naše trendy, myšlenkové a emoční vzory, které používáme.

Doporučujeme deník rozšířit o kresbu, která vám poskytne více informací pro pozorování. Jak použít kresbu se dozvíte na kurzu Vnitřní cvět

 

Klíčovým aspektem této techniky je zvýšení vědomí o našem vlastním životě. Čímž se nám přirozeně začne rozšiřovat pozornost, začneme vědomě vnímat větší čás svého života. A získáme možnost zvýšit efektiitu a "správnost" našeho rozhodování a zlepšit kvalitu našich vztahů. 

POPIS

NA CO NEZAPOMENOUT.

Je dobré si koupit nový blok, který budete používat pro tuto techniku. U každáho záznamu si zaznamenejte datum a o jakou situaci se jedná. Tyto informace jsou důležité pro sledování trendů v čase.

Doporučujeme zaznamenávat si do deníku zajímavé momenty, např situace které byly spojeny s významě pozitivními emocemi a nebo významě negativními emocemi. Také můžete pozorovat souvislosti s jednotlivými technikami, např. s chůzí v lese. 

Pokud chcete získat ze záznamu co nejvíce doporučujeme záznam provést co nejdříve po samotném prožitku. např. večer nebo druhý den. Čím delší doba uplyne od samotného prožitku, tím méně si jsme schopni vybavit.

Pojud si nebudete jisti, nebojte se napsat, rádi vám poradíme.

JAK NA TO

Minimálně jednou týdně si najděte čas a vyberte si co budete do deníku zaznamenávat. Pokud máte již vybranou situaci, snaž te si vzpomenout na co nejvíce detailů.Napište si datum, kdy se situace stala i datum kdy děláte záznam. Napište si o jakou situaci se jedná. Potom zašněte se samotným záznamem. Zaznamenejte si situaci z pohledu všech pěti elementů Diagramu života.

Záznam:

Myšlení - jak jste nad situací přemýšleli,

Tělo - jak se cítilo vaše tělo. Zda jste byly uvolnění nebo stažení. Jestli vás třeba nekde něco nebolelo...,

Cítění - jaké jste se situací měli spojené emoce,

Vztahy - jaký měla situace vliv na vztahy. V každé situaci je vztah ať už k člověku, k dětem, k parnerovi, k přírodě....

Sebehodnota - jakou jste vnímali svou vlastní hodnotu? Jaký měla situace vliv na váš životní dostatek?

Délka cvičení je 30 až 60 minu. Záleží na míře podrobností jakou budete zaznamenávat. 

Ti kdo používají Mindsnapshot si situaci nejdříve nakreslí a následně si zapíší své osobní vnímání situace.

TĚŠÍME SE NA SDÍLENÍ A PŘEJEME MNOHO ZAJÍMAVÝCH ZÁŽITKŮ.