Ink Mark
onsendo-logo-w.png

ONSENDO

Chůze v lese

Otevírám svůj pramen životní síly a vitality.

Jsem člověk, jsem svobodná bytost, která sama sebe v nekonečnu nekonečna tvoří.

Jan Amos Komenský

Pohybová aktivita chůze v lese se soustředí na pobyt v přirozeném prostředí v kombinaci s vědomím vnímáním sebe a okolního prostředí. 

Zvuky lesa, vůně stromů, slunce hrající si v listech, čerstvý čistý vzduch - toto všechno nás zbavuje stresu a obav, pomáhá nám uvolnit se a vyčistit si mysl. Pohyb v přírodě zlepšuje náladu, dodává energii a vitalitu, omlazuje a osvěžuje"

(kniha ŠINRIN-JOKU, Dr.Qing Li)

​Úvod do 4 TECHNIK

ZÁKLADNÍ POPIS TECHNIKY

Chůze v lese

Vědomá chůze v lese či v přírodním městském parku má 4 fáze. Je nejen výbornou relaxací, ale i vitalitu oživujícím pohybovým cvičením. Lesní ekosystém působí na všechny naše smysly, uvolňuje tělesné napětí a zklidňuje mysl. 

Během první studie zabývající se lesní terapií v Iijamě bylo zjištěno, že po třech dnech a dvou nocích v lese se zvýšila:

- aktivita NK-buněk ze 17,3 % na 26,5 %

- počet NK-buněk ze 440 na 661

- přítomnost protirakovinné bílkoviny grynulysin o 48%, granzinu A o 39%, granzynu B o 33% a perforinu o 28%

(kniha Shinrin-Joku)

Prvním krokem je výběr místa. V jakém prostředí, na jakém místě se cítíte dobře/uvolněně? Které vás láká svým "kouzlem"? Je to údolí s potokem nebo prosluněná louka s bystřinou? Raději máte rovný terén, zvlněný nebo raději vysoké kopce? Místo pro vědomou chůzi by mělo mít nejméně 500 m a nemělo by být delší než 1,2 km. Je důležité aby místo, které si vyberete bylo lesní prostředí s vysokou mírou biodiverzity. Ideálně s jezírkem, potokem či mokřadem.

Zapojte do vědomé chůze všechny smysly.

Sluch

Poslouchejte ticho, stromy, ptáky, létající hmyz. Poslouchejte zvuky přírody. Přirozený zvuk přírody podporuje parasympatickou nervovou soustavu (aktivní při odpočinku, obnova) a snižuje reakci sympatického nervového systému (aktivní při útoku či útěku).

Zrak

Rozhlédněte se a pozorujte les, rostliny a vše co je kolem vás. Sledujte jak celý prostor, tak se zadívejte na detaily. Příroda má své přirozené vzorce tzv. Fraktáty. Pozorování těchto přirozených vzorců omezuje hladinu stresu až o 60%. 

Čich

Nasajte vůni lesa, pozorujte jak voní listí, jak voní voda, zkrátka jak voní příroda. Čich je nejvíce bezprostřední. Čichem vytváříme nejsilnější emoční vazbu k prožitku a tím je pro nás nejsilnější spojnicí se vzpomínkami. Zároveň ve volné přírodě, zejména v lesích a u tekoucí vody (vodopád, potok...) vzduch obsahuje významně více záporných iontů než v uzavřených prostorech. Záporné ionty mají povzbuzující a osvěžující účinek.

Hmat

Pozorujte vítr ve vlasech, nechte mezi prsty proudit vodu z potoku, dotkněte se rukama země. Doporučujeme, vyzout boty a projít část a nebo celou cestu chůzí na boso. Tělo si při přímém kontaktu bosích nohou se zemí uleví. Není to způsobeno pouze tím, že si sundáte upnuté boty, ale zejména tím, že při přímém kontaktu se zemí, dostává tělo dávku silných, léčivých elektronů ze země.

Chuť

Dalším způsobem, jak navázat kontakt s přírodou je ochutnat ji. Pokud se vám při vědomé chůzi poštěstí potkat borůvky, maliny... ochutnejte je a pozorujte chutě, které vám les poskytuje. POZOR! Ne všechno co les poskytuje je k jídlu, jezte pouze to o čem 100% víte že je jedlé!

Vědomá chůze má 4 fáze - uvolnění, propojení, zastavení, ukotvení. Není důležité věnovat pozornost všem 5 smyslům najednou. Vnímejte a pozorujte sebe a přírodu kolem sebe.

 

Délka cvičení je od 25 minut do 40 minut, podle vaší volby. Ideální doba pro cvičení je ráno či večer při soumraku. 

 

POPIS

NA CO NEZAPOMENOUT.

Dodržujte pořadí fází. Každá z fází má svou návaznost na další. V průběhu celého cvičení vnímejte své tělo a své okolí. Není důležité umět vnímat vše hned a najednou. Dopřejte si čas a sledujte změny a pokroky, které se vám podaří. Síla 4 TECHNIK je v kombinaci cvičení, chůze, pozorování a zaznamenávání. Jednou za čas vyzkoušejte jiná místa, abyste mohli pozorovat jak se cítíte v různých prostředích.

Příroda a svět kolem nás není větší než my, není menší než my. Jsme partneři. Jsme jeden celek. Vnímejte propojenost, vnímejte jak se cítíte. Vnímejte jaký máte vztah k přírodě a k sobě. 

Doporučujeme se občas účastnit společných chůzí v lese pod vedením akreditovaného průvodce, pomůže vám to s pozorování a vnímáním. 

Pokud si nebudete jisti, nebojte se napsat, rádi vám poradíme.

FÁZE 1 - Uvolnění

Cíl: Uvolnit se a připravit se na vědomou chůzi. 

Provedení: Zastavte se, rozhlédněte se a pozorujte les. Pozorujte atmosféru, floru a faunu. Pro ty, kteří praktikují 4 TECHNIKY doporučujeme začít zkráceným cvičením osmi směrů. Délka cvičení je na vás, doporučujeme 5-10 min.

FÁZE 2 - Propojení

Cíl: Propojit se sám se sebou. Pozorovat vnitřní pochody v souvislostech prostředí kolem sebe.

Provedení: Pozvolna se rozejděte. Vnímejte sebe, své tělo jak se dotýká okolí skrze své smysly. Pozorujte atmosféru, pozorujte prostředí v různých ročních obdobích, v různém počasí. Délka chůze dle osobní potřeby, doporučujeme

10-15 minut.

FÁZE 3 - Zastavení

Cíl: Propojit se s okolím a zapojit všechny smysly do pozorování.

Provedení: Zastavte se nebo se posaďte. Pokud vám to bude příjemné sundejte si boty. Ideálně pokud na místě zastavení bude potok, řeka či jezírko. Postupně zaostřujte svou pozornost na sluch, zrak, čich, hmat a případně chuť. Sledujte okolí a poslouchejte zvuky kolem sebe. Postupně přejděte na vůně, které cítíte. A nakonec zapojte hmat, můžete se položit na zem nebo dlaněmi vnímat zem a trávu. Doporučujeme se na závěr postavit a spojit se bosíma nohama se zemí, cítit kontakt, vnímat strukturu země, zabořit nohy do kypré země. Cítíte spojení? Vnímáte tu krásu a rozmanitost? Přejděte postupně do fáze 4. Délka této fáze je na vás, doporučujeme 10-15 min.

FÁZE 4 - Ukotvení

Cíl: Ukotvení vnímání, přenesení prožitku do běžného života a plynulé dokončení techniky.

Provedení: Pomalu se rozejděte do závěrečné části chůze. Délka by měla být 5-10 minut. Pozorujte jak se cítíte, vnímejte sebe a přírodu. Představte si jak vykračujete do dalších dnů prozářených dnů. Jak váš pocit, který jste zažili prosvětluje dnešní den i dny další. Na závěr se zastavte, pozdravte přírodu, která vás po celou dobu provázela. Poděkujte sobě i přírodě za zážitek, který jste zažili. Poděkujte za partnerství. 

DOPORUČENÍ:

Zážitek si zaznamenejte do svého Deníku 5 elementů a kdo používáte Mindsnapshot, nakreslete si i obrázek. Časem tak budete schopni sledovat vaše trendy ve vnímání.

TĚŠÍME SE NA SDÍLENÍ A PŘEJEME MNOHO ZAJÍMAVÝCH ZÁŽITKŮ.