Ink Mark
onsendo-logo-w.png

ONSENDO

Pramen životní rovnováhy.

CHCI UČIT

CESTA ONSENDO UČITELE

Učitel je jako zrcadlo, od kterého se odráží lesk vaší mysli i vašeho srdce a vede vás do hloubky poznání vás samotných.

UČITEL ONSENDO

Je to cesta, která končí mistrovstvím. Mistrovstvím síly a rovnováhy.

Prvním stupněm je Lektor osmi směrů, který má svou vlastní pohybovou skupinu v místě svého bydliště.

Získáváte první zkušenosti s rozvojem vnímání a studujete ONSENDO nauku. Postupně získáte další dva stupně. Naučíte se nauku předávat.

Posledním stupněm je ONSENDO Učitel, průvodce při práci s podvědomím účastníků prostřednictvím metody MindSnapshot.

Stanete se tak ONSENDO učitelem a budete moci rozvíjet svou dráhu učitele, až k dosažení Mistra ONSENDO. 

Watercolor Butterfly 7

AKREDITACE

Na každém stupni získáváte akreditaci, která vás opravňuje k realizaci odpovídajících seminářů.

Je zcela na vás, jak daleko se rozhodnete jít, stačí začít a otevřít se možnostem, které vám cesta v budoucnosti přinese. 

 

4 základní stupně ONSENDO

Můžete být lektorem, mentorem, učitelem či mistrem. Záleží jen na vás, co je vám blízké a jakým způsobem se chcete zapojit! 

LEKTOR OSMI SMĚRŮ

Umíte vést skupiny pohybových cvičení ONSENDO, včetně rozvoje znalostí marketingových aspektů vaší práce ve vašem městě.

LEKTOR NAUKY

Umíte předávat nauku slovem a vést jednoduchý workshop se skupinou na jakékoli téma. Posilujete si edukační aspekty práce se skupinou.

MENTOR 5 ELEMENTŮ

Umíte vést mentoring s jednotlivcem či skupinou na téma osobního rozvoje založeného na diagramu 5 elementů života.

ONSENDO UČITEL

Umíte provést skupinu či jednotlivce podvědomými tématy osobního životního příběhu využitím techniky MindSnapshot.

Učitelem či mistrem se stává ten, kdo cestu ONSENDO aktivně zapojil do svého života. Každý učitel je tak průvodcem, který vychází z vlastní zkušenosti.

CESTA JAK SE STÁT MISTREM

Vybudujte vlastní školu ONSENDO.

Vyvíjejte vlastní metody a sdílejte je s ostatními.

onsendo-logo-w.png

ONSENDO UČITEL

Absolvoval a získal akreditaci ze 4 základních stupňů. Zapojil ONSENDO nauku do svého života. 

Může vést základní semináře a může založit místní spolek ONSENDO.

VLASTNÍ ŠKOLA

Získal akreditaci ONSENDO Učitel - vlastní škola.

 

Může založit svou skupinu pro 8 žáků, kterou připravuje na akreditaci Učitel. 

on-sen-logo2-white.png

MISTR ONSENDO

Získal akreditaci Učitel ONSENDO - 12.stupeň

 

Může provozovat vlastní ONSENDO centrum. Již po absolvování 6 stupňů se může přihlásit do akreditační rady pro základní stupňě.

Co se naučíte na jednotlivých stupních?

LEKTOR OSMI SMĚRŮ

Naučíte se vést pohybová cvičení ONSENDO včetně znalostí fyzioterapeutických dopadů cvičení na tělo. 

Naučíte se pracovat se skupinou až do velikosti 60 cvičenců a to tak, že budete schopni každému z nich ukázat příležitosti ke zlepšení.

Naučíte se, jak efektivně pracovat s marketingem a budovat sílu své skupiny ve vlastním městě. Součástí bude efektivní využívání nástrojů, které připraví a financuje ONSENDO centrála ČR.

MENTOR 5 ELEMENTŮ

Naučíte se používat Diagram 5 elementů pro skupinový či osobní mentoring.

Naučíte se klást vhodné otázky a zadávat cvičení, které účastníkovi přinesou rozvoj jeho pohledu na aktuální situaci. 

Budete tak schopni vést individuální sezení zaměřené na osobní rozvoj, založené na práci s Diagramem 5 elementů.

LEKTOR NAUKY

Naučíte se všechny aspekty nauky v rozsahu prvních 4 stupňů ONSENDO Učitele. Budete rozumět podstatě myšlení a cítění, včetně vazeb na související sílu záměru.

Naučíte se vést interaktivní workshop se skupinou až 36 účastníků na jakékoli téma.

 

Naučíte se zvládat veřejné přednášky o tématech ONSENDO nauky. Získáte tak schopnosti, které budou přímo rozvíjet vaši kariéru učitele ONSENDO směrem k věřejnosti. 

ONSENDO UČITEL

Technika MindSnapshot se soustředí na sebeuvědomování nevědomých vzorců chování a jejich změny prostřednictvím práce s uměleckými technikami. Nejčastěji se používá technika malování obrázku.

Naučíte se vést skupinové workshopy s obrázkem a individuální rozvojový pohovor se zaměřením na řešení osobních témat životního příběhu,

Začněte a vyrazíte na dobrodružnou cestu, jejíž výsledky vás překvapí. Objevíte v sobě skrytou sílu, která vás upevní a posílí na cestě vpřed. Objevíte nový rozměr vašich schopností.

Přihlašte se do akademie pro učitele

Akademie pro učitele je rozdělena podle jednotlivých rozvojových stupňů ONSENDO Učitele. Dosažení každého stupně vám přinese nejen nové schopnosti, ale i nový zdroj příjmů, který můžete realizovat. Na konci akademie se tak můžete stát profesionálním ONSENDO Učitelem, který svůj koníček změní ve svůj hlavní zdroj obživy.

 

Nejen, že si můžete postavit svou novou kariéru na zelené louce, můžete i významně rozšířit své možnosti, pokud již s lidmi pracujete. Výborně tak můžete doplnit svou praxi učitele, maséra, cvičitele, terapeuta či kouče zaměřeného na osobní rozvoj či fyzio-trénink. Stačí začít a otevřít se možnostem, které ONSENDO přináší.

  

K zájemcům o výuku ONSENDO přistupujeme individuálně. Pokud máte chuť se zapojit, vyplňte následující formulář.

My se Vám vzápětí ozveme.

ONSENDO

LIFE STYLE

Jedním z rozhodujících faktorů, který ovlivňuje naši životní spokojenost a rovnováhu je prostředí, ve kterém žijeme.

Připravujeme jsme pro Vás sadu aromaterapeutických přístrojů, olejů a doporučení, které zvýší kvalitu vašeho životního prostředí doma i v práci.

 

Dýchejte chytřeji!